Elemental Coloring X Klimafolkemødet
  • Klimafolkemødet
  • Transparens

Elemental Coloring X Klimafolkemødet

Elemental Coloring er startet med en ambition om at ændre tekstilindustriens normer – bl.a. ved at skifte syntetiske kemikalier ud med plantepulver.

Derfor var det helt naturligt, at vores stifter Frederik Møller sagde ja til tilbuddet om at deltage på dette års Klimafolkemøde ved Tekstilrevolutionens debat med titlen: Hvor ligger ansvaret for at speede processen op i forhold til at ændre tekstilindustrien?

Som så meget andet i tekstilindustrien er svaret på dette spørgsmål komplekst og der findes ikke noget simpelt og nemt svar på dette. Under debatten blev det diskuteret, om vi skal sætte vores lid til moralske virksomhedsejere og brands, kritiske forbrugere eller ansvarsbevidste politikere.

Vores ansvar

Vi tror på, at det kræver et tæt samarbejde mellem alle interessenter, hvis tekstilindustrien skal ændres. Men først og fremmest har vi som brand et stort ansvar i at udvikle og producere produkter med det mindst mulige forbrug af ressourcer, uanset om det er dyrere at producere og ikke giver de samme design og farve muligheder, som den konventionelle industri.

Ydermere har vi som brand et ansvar for at fortælle og synliggøre, hvem og hvordan vi producerer vores varer og samtidig sikre, at alle i vores værdikæde har løn og arbejdsvilkår som lever op til vestlige standarder. Kun ved at informere og synliggøre over for omverdenen og vores kunder, hvordan vi producerer vores vare, kan vi tro på et mere bevidst forbrug. Uden kendskab til ophavet af de produkter man som forbruger køber, er det umuligt at være kritisk overfor produktet og produktets tilblivelse. Det er derfor afgørende for os at fortælle hvordan vores produkter bliver lavet og af hvem. Fordi vi ikke vil markedsføre et produkt, hvor vi ikke er sikre på, hvordan produktet er blevet til. Samtidig tror vi på det er afgørende for at skabe et mere bevidst forbrug af tøj hos vores kunder.

Lovgivning

Hos Elemental Coloring ønsker vi et såkaldt Product Passport, som lovkrav fra bl.a. EU. Et Product Passport betyder, at alle delelementer af et stykke tøj skal kunne spores tilbage til dets oprindelse og det kan verificeres, hvordan det er blevet til. På den måde vil det ikke være muligt at sælge tøj, hvor det ikke er muligt at bestemme, hvor tøjet helt specifikt kommer fra og hvad tøjet helt præcis indeholder. I dag er der ingen krav til, hvilke forhold tøj er produceret under, før det kan sælges på det danske og europæiske marked.

Vi har som ambition at kende alle led i vores værdikæde, idet det er den eneste måde, vi kan sikre alle led. Det betyder samtidig, at vi ikke kan lave et stykke tøj med en lynlås, før vi har kendskab og 3. parts certificeret lynlås producenten.

Cirkulær forretning

Et af de store temaer på klimafolkemødet var cirkulær forretning og ambition om at gå fra lineære til cirkulære forretningsmodeller. I debatten med Tekstilrevolutionen var det også et emne, og det blev diskuteret, hvilke udfordringer, muligheder og løsninger, der skal arbejdes videre med, før det kan ændre tekstilindustriens retning.

I de sidste 50 år har tekstilindustrien udviklet og forfinet stor skala produktion og hele tiden flyttet derhen, hvor den manuelle arbejdskraft er billigst. Det er derfor billigere at producere nyt tøj, end det er at genanvende det.

Det skyldes at teknologien, som bruges til at genanvende tekstilfibre, er meget ung og derfor ikke kommerciel konkurrencedygtig, endnu. Ydermere er selve processen med at få omdannet eksisterende tøj til nye fibre udfordret af, at tøjet ikke har et Product Passport, når det starter genanvendelsesprocessen. Kvaliteten og indholdet af de genanvendte fibre er derfor ekstrem forskellige – selv 100% bomuldsfibre er farvet og behandlet med rigtig mange forskellige kemikalier, som alle sammen gør de nye fibre uensartede og umulige at bestemme, hvad det egentlige indhold af den nye fibre er.

Vi tror på at naturligt indfarvet tøj har et stort potentiale i en genanvendelses proces, fordi vi præcis ved, hvilke materialer bomulden er blevet farvet med. Det betyder, at input materialet ved genanvendelses processens start er ensartet og det samme kan den nye fibre derfor blive.

Et andet potentiale for naturligt indfarvet tøj er at se på brugt tøj, som en ressource i stedet for affald. Hvis en brugt t-shirt i fremtiden blev betragtet som et kompostmateriale på lige fod med andet organisk have eller køkkenaffald. Vi arbejder lige nu på at teste vores t-shirt for at se, hvor stor mængde næring og energi vi kan give tilbage til jorden, når tøjet er blevet slidt efter lang tids brug. Potentielt kan det være en helt ny cirkulærmodel, som vil hjælpe tekstilindustriens transformation fra lineær til cirkulær.

Basics til alle